Klitheden står nu som en blomstrene vildmark. Ensian, Fredløs og Strandbo gror langs søerne i nationalparken.

Nationalpark TV 6/8 2010HD fra Nationalpark Thy on