Hybenrosen breder sig voldsomt og truer planter, som hører hjemme i naturen.

Nationalpark TV 24/10 2010HD from Nationalpark Thy on Vimeo.