De fine ål fra ålekisten i Klitmøller er interessante i bestræbelserne på at redde ålebestanden.

Nationalpark TV 5/11 2010HD from Nationalpark Thy on Vimeo.