Nationalparken som spisekammer - Nationalpark TV 2010. Kvabso, judasøre, mosebølle og hyldekærester.

Nationalpark TV 24/12 2010HD from Nationalpark Thy on Vimeo.