Mink, vaskebjørn og mårhund udgør en trussel for naturen . Ny teknologi sættes ind i bekæmpelsen.