Med net og gummistøvler tager biologerne ud for at hjælpe padderne.