Køer sættes på græs i Hanstholm Reservatet. Det giver plads for sjældne dyr og planter.