10 år til lands, til vands og i luften. Naturperlerne ved Vandet sø set fra søsiden.