I Vorupør bliver krondyrkød til lækre spegepølser. Krondyret er kæmpen i nationalparken.