Blade, bog og bær fra skovbunden til vinterens dekorationer. Sangsvaner, pibesvaner, knopsvaner og sorte svaner på Agger Tange.