Forfatter og natur-blogger ser på Thy. Michael Stoltze har skrevet bogen: Danmarks Nationalparker.