Strandingsgods langs Thys vestkyst har sin egen historie. Elmelunds unge har indrettet sig i nationalparken.