Mink, vaskebjørn og mårhund udgør en trussel for naturen. Ny teknologi sættes ind i bekæmpelsen.