Hvordan har fuglene det? Alle kan være med, når vinterfuglene skal tælles.