Nyt forskningsprojekt i Nationalpark Thy. Krondyrenes liv og færden skal registreres.