Hornuglen er Europas største og kan opleves i Nationalpark Thy. Rejsegilde på Agger Tange. Snart står frilufts-knudepunktet klar.