Riden er et nordatlantisk forårstegn. Den sjældne måge yngler ved Bulbjerg og Hanstholm.

Nationalpark TV 2/3 2014HD from Nationalpark Thy on Vimeo.