Naturkatastrofen ramte Thy for få hundrede år siden. Sandflugten hærgede vestkysten og fordrev befolkningen.

Nationalpark TV 30/3 2014HD from Nationalpark Thy on Vimeo.