Sjældne planter på kalkskrænterne ved Hanstholm er truet af tilgroning. En ny indhegning sikrer at dyr kan afgræsse området.

Nationalpark TV 6/4 2014HD from Nationalpark Thy on Vimeo.