Ensianblåfuglen er en smuk og sjælden sommerfugl med en forunderlig livscyklus. PhD-projekt har med tre års forskning bragt ny viden om både Ensianblåfuglen og levestederne i nationalparkerne i Thy og Vadehavet.

Nationalpark TV 7/8 2015HD from Nationalpark Thy on Vimeo.