Ræve i parringshumør og det lille korsnæb har lagt sine æg. Marianne Riis Lisborg formidler naturen digitalt på naturguide.dk.

Nationalpark TV 27/1 2017HD from Nationalpark Thy on Vimeo.