Undslupne mink giver problemer i naturen. Minken er invasiv og truer den vilde danske natur.

Nationalpark TV 24/2 2018HD from Nationalpark Thy on Vimeo.