Den store vandsalamander er gået på land for at finde vinterhi. Så lige nu er det det helt rigtige tidspunkt at forbedre salamanderens levesteder i Nationalpark Thy.

Nationalpark TV 26/10 2018HD from Nationalpark Thy on Vimeo.