Tilgroning truer engarealerne. På kanten af Vandet Sø sættes der hegn, så græssende køer kan skabe lysåben natur.

Nationalpark TV 6/10 2018HD from Nationalpark Thy on Vimeo.