Rigkær og strandenge er sjældne naturtyper, men de kan stadig opleves i Thy. Ved Lund Fjord har Thisted Kommune sat gang i et nyt projekt.

Nationalpark TV 3/11 2018HD from Nationalpark Thy on Vimeo.