Fiskeørnen yngler i Thy og har fået unger på vingerne. I år er der registreret seks ynglende fiskeørnepar i Danmark.

Nationalpark TV 28/9 2019HD from Nationalpark Thy on Vimeo.