Naturkatastrofen ramte Thy for få hundrede år siden. Sandflugten hærgede vestkysten og fordrev befolkningen.