Naturmennesker i mudder til livet ringmærker rørskovens fugle. Bukkejagten er en intens naturoplevelse.